Parazitologické vyšetření

Diagnostika vnitřních parazitů (endoparazitů)

K diagnostice vnitřních parazitů z trusu (koprologické vyšetření) se u koček standardně využívá kvalitativní vyšetření koncentrační flotačně-centrifugační metodou tzv. flotace, která spolu s následným mikroskopickým vyšetřením umožňuje detekci oocyst kokcidií a kryptosporidií, cyst giardií a/nebo vajíček helmintů.

Součástí intravitální diagnostiky vnitřních parazitů může být také makroskopické a mikroskopické vyhodnocení nálezů zaslaných exemplářů vypuzených endoparazitů nebo jejich částí (např. články tasemnic).

Diagnostika vnějších parazitů (ektoparazitů)

Vyšetření kožního seškrabu, srsti, ušních výtěrů nebo obsahu mazových žláz a chlupových folikulů na přítomnost ektoparazitů provádíme mikroskopicky buď nativním vyšetřením vzorku nebo pomocí macerace v NaOH.

Vzorky pro parazitologické vyšetření zasílejte společně s řádně vyplněnou žádankou, včetně vaší e-mailové adresy. Žádanku je možné stáhnout zde v záložce "ke stažení".

Popis

Není-li uvedeno na žádance jinak, je parazitologické vyšetření trusu koček prováděno standardně metodou flotace. K tomuto vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy co nejméně kontaminované podestýlkou v množství cca 20 g (tzn. velikost 2-3 vlašských ořechů) optimálně získané sběrem ze 2-3 dnů. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.

V případě podezření na giardie doporučujeme flotační vyšetření tří vzorků trusu sbíraných ze tří různých dnů, pro zvýšení záchytnosti nepravidelně vylučovaných cyst.

V indikovaných případech je u koček flotaci možno doplnit o další koprologická vyšetření jako je vyšetření trusu pomocí nativního preparátu (trichomonády – pouze čerstvý <24h starý nechlazený vzorek), jednoduchého barvení na kryptosporidie, larvoskopické vyšetření (diagnostika larev plicnivek např. při kašli) či vyšetření sedimentační (diagnostika vajíček motolic nebo tasemnice psí Dipylidium caninum). V případě specifických požadavků, je doporučeno uvést na žádance o jaké další konkrétní vyšetření máte zájem.

Vyšetření koček na Toxoplasma gondii 

U koček je možné také provést identifikaci parazitů zachycených majitelem nebo veterinárním lékařem. Vyloučené exempláře endoparazitů nebo jejich částí (např. články tasemnic) vkládejte do dobře uzavíratelných zkumavek, eppendorfek, vzorkovnic či zip sáčků, dle potřeby fixované v etanolu, 10% formalínu, zavlhčené fyziologickým roztokem nebo alespoň vodou. Nezapomeňte uvést do popisku vzorku typ fixáže a z čeho parazit pochází (např. z trusu po odčervení, zvratky kotěte, nalezeno u řitního otvoru, na srsti, z prostředí atp.).

Vzorky srsti, chlupů, kožních seškrabů nebo exempláře ektoparazitů vkládejte do dobře uzavíratelných zkumavek, eppendorfek, vzorkovnic či zip sáčků. V případě potřeby je možné parazita fixovat v etanolu nebo 10% formalínu a uvést to v popisku vzorku.

Ceny vyšetření viz Ceník

Výsledky vyšetření Trichinella

Veronika B. Milotová
251 031 286
trichinella@svupraha.cz