Virus psinky: Výskyt, fylogenetická analýza

25. 3. 2020

Psinka je akutní a vysoce nakažlivé onemocnění psovitých a lasicovitých šelem. Původcem onemocnění je virus psinky (Canine distemper virus - CDV) z čeledi Paramyxoviridae, rodu Morbillivirus, který je blízce příbuzný s virem moru skotu nebo virem způsobujícím spalničky u lidí.

Virus psinky se přenáší přímo kontaktem mezi jednotlivými zvířaty nebo nepřímo kapénkovou infekcí. Virus postihuje různé orgány, v závislosti na intenzitě jejich poškození a klinických projevech rozlišujeme formu nervovou, plicní, střevní nebo kožní. Tyto formy se mohou vyskytovat samostatně nebo je průběh onemocnění generalizovaný. Mortalita dosahuje u psů 50-80%, u fretek až 100%. Zvířata, která nákazu přežijí, mají často doživotní následky. Terapie této nákazy je pouze podpůrná, důležitá je prevence v podobě vakcinace.

Genom viru psinky kóduje 6 strukturálních proteinů. Gen kódující hemaglutinin (H-gen) se vyznačuje vysokou heterogenitou, a proto se jeví jako nejvhodnější promolekulárně-epidemiologické studium viru. Na základě fylogenetické analýzy hemaglutininových (H) genových sekvencí a jejich variability je virus psinky klasifikován do genetických linií. Na celém světě bylo identifikováno nejméně 17 dobře definovaných linií viru psinky, označených jako Amerika-1 (vakcinační kmeny), Amerika 2-5, Evropa 1/Jižní Amerika, Evropa 2/volně žijící zvířata, Evropa 3/Arctic like, Amerika1/Evropa, Asie 1-4, Rockborn like virus, Jižní Afrika a Jižní Amerika 2 a 3.

 

K infekci virem psinky jsou vnímavé různé druhy šelem, z našich volně žijících masožravců především liška obecná, jezevec lesní a oba druhy kun. Právě volně žijící šelmy mohou v současnosti představovat riziko nákazy pro neočkovaná domácí zvířata. Naše laboratoř provádí nejen diagnostiku psinky u domácích i vnímavých volně žijících zvířat, ale i sekvenční analýzy CDV pozitivních vzorků. Sledování výskytu viru psinky a charakterizace izolátů umožňuje objasňovat cesty šíření viru v populacích volně žijících šelem v různých regionech Evropy a zároveň umožňuje odhalovat mezidruhové přenosy a přenosy mezi divokými a domácími zvířaty. Molekulární analýza má rovněž význam pro průkaz nových variant viru. Studie bude následně využita pro zmapování aktuální nákazové situace v České republice.

 

 

Albrechtová K, Sedlák K, Petrželková KJ, Hlaváč J, Mihalca AD, Lesingirian A, Kanyari PW, Modrý D. (2011). Occurrence of filaria in domestic dogs of Samburu pastoralists in Northern Kenyaand its associations with canine distemper.Vet Parasitol. 2011 Dec 15;182(2-4):230-8. doi: 10.1016/j.vetpar.2011.05.042. Epub 2011 May 27.

Vitásková E, Molnár L, Holko I, Supuka P, Černíková L, Bártová E, Sedlák K. (2019). Serologic Survey of Selected Viral Pathogens in Free-Ranging Eurasian Brown Bears (Ursus arctos arctos) from Slovakia.J Wildl Dis. 2019 Apr;55(2):499-503. doi: 10.7589/2017-11-290. Epub 2018 Oct 5.

Ředitel

MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D.
770 118 906
kamil.sedlak@svupraha.cz