Virus psinky: Výskyt, fylogenetická analýza

25. 3. 2020

Psinka je akutní a vysoce nakažlivé onemocnění psovitých a lasicovitých šelem. Je způsobována virem psinky (Canine distemper virus - CDV) z čeledi Paramyxoviridae, rodu Morbillivirus, který je blízce příbuzný s virem moru skotu nebo virem způsobujícím spalničky u lidí.

Psinka se přenáší přímo kontaktem mezi jednotlivými zvířaty nebo nepřímo kapénkovou infekcí. Onemocnění může probíhat v několika formách, v závislosti na tom, který orgán je virem napaden mohou být formy psinky nervová, plicní, střevní nebo kožní. Tyto formy se mohou vyskytovat samostatně nebo je průběh onemocnění generalizovaný. Mortalita dosahuje u psů 50-80%, u fretek až 100%. Zvířata, která nákazu přežijí, mají často doživotní následky. Terapie této nákazy je pouze podpůrná, důležitá je prevence v podobě vakcinace.

Genom viru psinky je kódován 6 strukturálními proteiny, z nichž nejvíce heterogenní hemaglutinin - H-gen, je nejvhodnější k molekulárně-epidemiologickým studiím viru. Na základě fylogenetické analýzy hemaglutininových (H) genových sekvencí a jejich variability je CDV klasifikováno do genetických linií. Na celém světě bylo identifikováno nejméně 17 dobře definovaných linií viru psinky, označených jako Amerika-1 (vakcinační kmeny), Amerika 2-5, Evropa 1/Jižní Amerika, Evropa 2/volně žijící zvířata, Evropa 3/Arctic like, Amerika1/Evropa, Asie 1-4, Rockborn like virus, Jižní Afrika a Jižní Amerika 2 a 3.

K nákaze virem psinky jsou vnímavé různé druhy šelem, z našich volněžijících především také volně žijící druhy masožravců lišky, kuny a jezevci. Právě volně žijící masožravci mohou v současnosti představovat riziko nákazy pro neočkovaná domácí zvířata. Naše laboratoř provádí nejen diagnostiku psinky u domácích i vnímavých volně žijících zvířat, ale i sekvenční analýzy CDV pozitivních vzorků. Sledování výskytu viru psinky a charakterizace jednotlivých linií má význam především z hlediska epizootologie (přenosy mezi domácími a divokými vnímavými druhy zvířat) či vzniku a šíření nových variant CDV. Data budou následně využita pro zmapování aktuální situace CDV v ČR.

Ředitel

MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D.
770 118 906
kamil.sedlak@svupraha.cz
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím