NRL pro horečku údolí Rift

22. 11. 2023

Narodní referenční laboratoř pro horečku údolí Rift.

S platností od 2. 10. 2023 byla v SVÚ Praha zřízena Národní referenční laboratoř (NRL) pro horečku údolí Rift. RVF je akutní virové onemocnění postihující nejen domácí zvířata, ale i člověka. Toto onemocnění, způsobené arbovirem z rodu Phlebovirus, je endemické v subsaharské Africe a na Arabském poloostrově. Nedávná ohniska na ostrově Mayotte (Francie) a některé séropozitivní případy v Turecku, Tunisku a Libyi ovšem upozornily na potenciál šíření do sousedních zemí. Ačkoli se zdá, že území EU není přímo vystaveno riziku zavlečení RVF, vývoj celosvětové situace výskytu RVF ukazuje, že je přesto nutné posílit dohled nad touto nemocí.

Diagnostika nemoci je založená na klinických projevech a laboratorních testech. Nově budou na našem ústavu zavedeny dvě diagnostické metody k analýze podezřelých vzorků, RT-PCR pro detekci virové RNA a ELISA test pro průkaz protilátek. Laboratoř se bude pravidelně účastnit mezinárodních srovnávacích testů pořádaných Evropskou referenční laboratoří (EURL) pro RVF se sídlem v Teramu v Itálii.

KONTAKT

Ing. Eliška Kaufmanová
770 118 902
eliska.kaufmanova@svupraha.cz

Molekulární biologie

MVDr. Eliška Kličková, Ph.D.
251 031 226