NRL pro E. coli

5. 6. 2020

Národní referenční laboratoř pro Escherichia coli.

S platností od 30. dubna 2020 byla na SVÚ Praha Ministerstvem zemědělství schválena Národní referenční laboratoř (NRL) pro Escherichia coli.

NRL pro E. coli provádí diagnostickou a poradenskou činnost v oblasti infekcí způsobených bakterií Escherichia coli u zvířat a potravin. NRL zajišťuje činnosti ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 882/2004, spolupracuje s EURL (EU RL for Escherichia coli, including verotoxigenic E. coli VTEC, Řím, Itálie), řídí úřední laboratoře. Hlavní činností je spolupráce při přípravě a plnění metodického návodu SVS stanovující pravidla pro pravidelné mikrobiologické vyšetření původců zoonóz, prováděné státním veterinárním dozorem v podnicích podle vyhlášky č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz.

Metodická a diagnostická připravenost je každoročně ověřována účastí v mezinárodním porovnávacím testu, který organizuje referenční laboratoř EU. Pro úřední laboratoře v České republice organizuje NRL mezilaboratorní testy na detekci významných séroskupin a genů pro produkci Shiga toxinů 1,2 a intiminu.

NRL pracuje v systému kontroly kvality a je akreditovaná v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Mikrobiologie - stěry, JUT, staf. enterotoxiny

MVDr. Ivana Chytilová
770 118 998
ivana.chytilova@svupraha.cz