NRL pro nákazy vyvolané capripoxviry

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz)

Národní referenční laboratoř (NRL) pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz) byla schválena 1. 3. 2018 Ministerstvem zemědělství ČR. Diagnostika capripoxvirových infekcí zvířat byla na oddělení sérologie a virologie SVÚ Praha zavedena již od roku 2016 a od téhož roku se naše laboratoř pravidelně zúčastňuje mezilaboratorních porovnávacích testů.

Pro přímé prokázání viru disponuje naše NRL několika metodami real-time PCR (i s možností přímé genotypizace), konvenční PCR a parciálního sekvenování genomu capripoxvirů. Pro prokázání protilátek používáme ELISA test ke zjištění protilátek proti capripoxvirům. Česká NRL úzce spolupracuje s EURL pro capripoxvirové infekce, jež patří pod organizaci Sciensano sídlící v Bruselu.

Virologie a sérologie

MVDr. Roman Masopust
770 118 901
roman.masopust@svupraha.cz

Molekulární biologie

Ing. Lenka Černíková, Ph.D
770 118 896
lenka.cernikova@svupraha.cz