NRL pro nákazy vyvolané capripoxviry

19. 9. 2018

NRL pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz)

Nově byla schválena národní referenční laboratoř (NRL) pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz)

Již od roku 2016 byla na Oddělení sérologie a virologie zavedena diagnostika capripoxvirových infekcí zvířat a od stejného roku se naše laboratoř pravidelně zúčastňuje mezilaboratorních porovnávacích testů. Pro přímý průkaz viru disponuje naše NRL několika metodami real-time PCR (i s možností přímé genotypizace), konvenční PCR a následného parciálního sekvenování genomu capripoxvirů. Pro průkaz protilátek používáme ELISA test pro zjištění protilátek proti capripoxvirům. Česká NRL úzce spolupracuje s EU RL pro capripoxvirové infekce patřící pod organizaci Sciensano sídlící v Bruselu.