NRL pro slintavku a kulhavku a vezikulární choroby

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro slintavku a kulhavku a vezikulární choroby zvířat

Národní referenční laboratoř provádí komplexní laboratorní diagnostiku slintavky a kulhavky (SLAK), vezikulární choroby prasat (VCHP) a vezikulární stomatitidy (VSV), včetně diferenciální diagnostiky.

NRL pro slintavku a kulhavku a vezikulární choroby zvířat byla v SVÚ Praha ustanovena v roce 1995, kdy byla dokončena výstavba BSL-3 laboratoře. V letech 1995–2016 disponovala laboratoř živými kmeny jednotlivých sérotypů viru SLAK (O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3, Asia 1), což umožňovalo provádění virus neutralizačních testů k prokázání protilátek proti viru SLAK. Laboratoř v tomto období také dělala in vitro kultivaci viru SLAK pro prokázání viru v suspektním materiálu. V roce 2016 však bylo v rámci snížení biologických rizik rozhodnuto o likvidaci všech živých kmenů viru SLAK a ukončení provádění virus neutralizačních testů i izolací viru na buněčných liniích.

Sérologická diagnostika viru SLAK je zabezpečena detekcí protilátek proti všem sérotypům SLAK ELISA testy. Přímé prokázání viru SLAK je zajištěno molekulárně biologickými metodami (real-time RT-PCR). NRL v rámci své působnosti koordinuje diagnostiku vezikulární choroby prasat v ostatních laboratořích – SVÚ Jihlava a SVÚ Olomouc. NRL se každoročně zúčastňuje mezinárodních porovnávacích testů zaměřených na prokázání protilátek a viru SLAK i VCHP, které organizuje EURL pro SLAK. Laboratoř dále připravuje transportní pufry pro diagnostiku slintavky a kulhavky. Systém kontroly kvality, v němž pracujeme, odpovídá ČSN EN ISO/IEC 17025.

Virologie a sérologie

MVDr. Helena Mikulcová
770 118 898
helena.mikulcova@svupraha.cz

Vedoucí oddělení virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz