NRL pro mor malých přežvýkavců

21. 9. 2018

S účinností od 1. září 2018 byla na SVÚ Praha Ministerstvem zemědělství schválena Národní referenční laboratoř pro mor malých přežvýkavců.

Mor malých přežvýkavců (PPR) je systémové vysoce infekční onemocnění ovcí, koz a některých volně žijících přežvýkavců dosahující mortality nakažených zvířat 10% až 85%. Nákaza se projevuje vysokými horečkami, nechutenstvím, postižením sliznic nosu, očí a dutiny ústní, průjmy, které mohou sekundárně komplikovat bronchopneumonie.

První výskyt PPR v Evropě byl zaznamenán v roce 2012 v evropské části Turecka. V Gruzii byl poprvé PPR potvrzen 12. ledna 2016, přičemž fylogenetická analýza gruzínských kmenů PPR odhalila jejich původ ve východní Africe.

V červnu letošního roku vzplanula nákaza PPR v Bulharsku, v regionu Yambol u hranic s Tureckem. Vzhledem ke zhoršující se epizootologické situaci se na oddělení sérologie a virologie SVÚ Praha začal testovat mor malých přežvýkavců sérologicky i virologicky již v roce 2017. Od stejného roku se také pravidelně účastníme mezinárodních porovnávacích testů organizovaných Evropskou referenční laboratoří sídlící v Montpellier ve Francii.