NRL pro vzteklinu

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro vzteklinu

Národní referenční laboratoř (NRL) pro vzteklinu provádí diagnostiku viru vztekliny u domácích i volně žijících zvířat, stanovení titru viru ve vakcínách proti vzteklině a stanovení hladiny postvakcinačních protilátek proti vzteklině u zvířat i lidí. Laboratoř používá metody akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a je zapsána v seznamu schválených laboratoří oprávněných podle rozhodnutí Rady EU 200/258/EC (čl. 3) provádět stanovení hladiny protilátek proti vzteklině. NRL je součástí skupiny národních referenčních laboratoří členských zemí EU, pravidelně se účastní mezinárodních srovnávacích testů a dalších akcí pořádaných EURL v Nancy ve Francii.

Pro prokázání viru vztekliny je v laboratoři používán přímý fluorescenční test (IFR), izolace viru na buněčných liniích, izolace viru na myších (MIT) a v neposlední řadě molekulárně genetické metody jako RT-PCR a parciální sekvenování genomu viru vztekliny. Mezi sérologické metody používané v naší NRL patří ELISA test k prokázání protilátek proti viru vztekliny a fluorescenční virus neutralizační test (FAVN).

V rámci své působnosti NRL pro vzteklinu koordinuje diagnostiku vztekliny v ostatních veterinárních ústavech (SVÚ Jihlava, SVÚ Olomouc) a spolupracuje se Státním zdravotním ústavem.

Virologie a sérologie

MVDr. Helena Mikulcová
770 118 898
helena.mikulcova@svupraha.cz

Virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz