NRL pro mor malých přežvýkavců

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro mor malých přežvýkavců byla v SVÚ Praha zřízena v roce 2018. Naše laboratoř úzce spolupracuje s Evropskou referenční laboratoří pro mor malých přežvýkavců (EURL- PPR) v Monpellier a každoročně se zúčastňuje mezinárodních porovnávacích testů pořádaných touto laboratoří.

Naše laboratoř provádí analýzy na průkaz protilátek v krevním séru ovcí a koz ELISA testem, i přímý průkaz viru metodou RT-PCR.

Globální epidemiologická situace se neustále mění a mor malých přežvýkavců se od doby, kdy byl poprvé popsán na Pobřeží Slonoviny ve 40. letech 20. století, šíří velmi rychle jak v Africe, tak v celé Asii. V současné době jsou identifikovány čtyři geneticky odlišné linie, avšak všechny patří do jednoho sérotypu. Linie I – III mají svůj původ v Africe, zatímco linie IV vznikla v Asii. Linie IV je celkově nejrozšířenější a kromě Asie se vyskytuje i v Africe a v evropské části Turecka.

Na území Evropské unie se  nákaza objevila v roce 2018 v Bulharsku, v současné době se již na území  EU nevyskytuje.

KONTAKT

Ing. Lenka Černíková, Ph.D
770 118 896
lenka.cernikova@svupraha.cz

Virologie a sérologie

MVDr. Roman Masopust
770 118 901
roman.masopust@svupraha.cz