NRL pro tuberkulózu, paratuberkulózu a ostatní mykobakteriózy

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro diagnostiku a epizootologii tuberkulózy, paratuberkulózy a ostatních mykobakterióz

 

NRL se zabývá diagnostikou mykobakteriálních infekcí zvířat, se zaměřením především na původce bovinní tuberkulózy, aviární tuberkulózy, paratuberkulózy a atypických mykobakterióz. Diagnostika je rutinně prováděna zejména kultivační metodou a molekulárně genetickými metodami, v případě paratuberkulózy také sérologickými metodami.

Bakteriologie

MVDr. Ilona Parmová
770 118 908
ilona.parmova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Eva Patrasová
770 147 408
eva.patrasova@svupraha.cz