Vyšetření před krytím

Toto vyšetření psů a fen před krytím je chovateli velmi žádané. Zahrnuje diagnostiku hlavních bakteriálních původců negativně ovlivňujících reprodukční parametry chovu psa, kterými jsou Streptococcus canis, Pasteurella canis/multocida a Mycoplasma spp.

KONTAKT

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Popis

Diagnostika původců je založena na kombinaci kultivačního a molekulárně genetického vyšetření výtěrů pohlavních orgánů (vagina, penis, předkožka).

Po kultivaci provádíme typizaci mikrobiální kolonizace s identifikací možných patogenů metodou MALDI-TOF.

U detekovaných bakteriálních původců je také možné provést testování jejich citlivosti k antimikrobiálním látkám.

Bakteriologie

MVDr. Kateřina Kučerová
770 118 907
katerina.kucerova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Eva Patrasová
770 147 408
eva.patrasova@svupraha.cz

Časté dotazy

Jaké médium mám použít pro odběr a transport vzorků?

Pro kultivační vyšetření Streptococcus canis, Pasteurella canis/multocida a Mycoplasma spp. odebírejte vzorky na Amiesovo transportní médium.

Vzorky pro molekulárně genetickou (PCR) diagnostiku mykoplazmat je nezbytné zaslat na tampónu bez aktivního uhlí.

Co je nutné uvést na žádance?

Vedle obvyklých nutných údajů (o majiteli, veterinárním lékaři, zvířeti,…) je důležité uvést, že se jedná o vyšetření před krytím. Pak se zaměříme na pohlavně přenášené patogeny a na protokolu bude jmenovitě vyznačeno Streptococcus canis prokázán/neprokázán.

Dále uveďte, zda požadujete vyšetření i na mykoplazmata, ta jsou prováděna pouze na základě výslovné objednávky zadavatele. Důvodem je cena vyšetření PCR a delší doba kultivace mykoplazmat (7-10 dní). Doporučujeme uvést i telefon majitele, abychom domluvili případné dodatečné stanovení druhu mykoplazmata.