Maedi - Visna

Virové onemocnění způsobující lymfosarkomy na různých vnitřních orgánech. Klinické příznaky závisí na umístění tumorů a mohou dále zahrnovat nechutenství, chřadnutí a ztrátu hmotnosti.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz