Březost

Průkaz březosti je založen na stanovení gykoproteinu časné fáze březosti (PAGs) v séru nebo plazmě skotu ovcí koz a buvolů a bizonů. Citlivost testu je u skotu a koz 28 dní po zabřeznutí, 30 dní u buvolů a 35 dní u ovcí. Test může být využit od 60. dne po otelení z důvodu přetrvávání PAGs. Riziko falešně pozitivních výsledků také po abortu.

Popis

Možnosti vyšetření:

  • sérologické vyšetření - ELISA

Virologie a sérologie

MVDr. Roman Masopust
770 118 901
roman.masopust@svupraha.cz

Virologie a sérologie

MVDr. Helena Mikulcová
770 118 898
helena.mikulcova@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz