Hlavnička (MCF – AlHV-1, OvHV-2)

Hlavnička (maligní katarální horečka, MCF) je nebezpečná nákaza přežvýkavců, zejména skotu a farmově chovaných jelenovitých.  Původcem hlavničky je několik virů z čeledi  Herpesviridae. Nejčastěji se jedná o herpesvirus ovcí  (OvHV-2) a herpesvirus pakoňů (AlHV-1).  Ovce a pakoně jsou rezervoáry viru a nákaza u nich probíhá bez klinických příznaků, ostatní druhy se od nich mohou nakazit nosními a očními sekrety či trusem.

Popis

U skotu se onemocnění  projevuje inapetencí, horečkou, dušností, konjunktivitidou, zákalem rohovky, salivací způsobenou erozemi na jazyku a sliznici dutiny ústní a nervovými příznaky (světloplachost, třes, křeče apod.).  U jelenovitých, kteří jsou vnímavější k nákaze více než skot, je častější střevní forma infekce (průjem) a také perakutní průběh.

AlHV-1 se v Evropě vyskytuje pouze u přežvýkavců v zoologických zahradách.

Vzorky vhodné k vyšetření metodou PCR : plná krev, oční/nosní výtěry, orgány (slezina, lymfatické uzliny, plíce, mozek..)

Vedoucí oddělení virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz

Vedoucí oddělení molekulární biologie

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz