Hemoragické onemocnění jelenovitých (EHD)

Virové onemocnění jelenovitých a ojediněle domácích přežvýkavců přenášené krev sajícím hmyzem projevující se nechutenstvím, ztrátou plachosti, zaostáváním v růstu, sliněním, zrychleným dýcháním, horečkou, otokem hlavy a krku. U chronckého průběhu je typický zánět paznehtního lůžka s odlupováním rohoviny.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz