Kožní seškrab - bakteriologická diagnostika

Správné vyšetření kožního seškrabu vyžaduje komplexní přístup zahrnující základní přímou mykologickou a parazitologickou mikroskopickou diagnostiku, dále bakteriologickou a mykologickou kultivaci. Navazuje typizace původců metodou MALDI-TOF doplněná o metodu přímé detekce dermatofytních plísní metodou PCR. U detekovaných bakteriálních původců také provádíme testování jejich citlivosti k antimikrobiálním látkám.

Popis

Mikroskopická diagnostika umožňuje detekovat přítomnost spór dermatofytních plísní napadajících chlupy a dále odhalí možnou přítomnost ektoparazitů v kožním seškrabu.

Bakteriologická a mykologická kultivace umožňuje prokázat celé spektrum bakteriálních a mykotických původců (včetně kvasinek) způsobujících onemocnění kůže a kožních derivátů (drápy, rohovina atd.).

Z důvodů obtížnosti a časové náročnosti konvenční mykologické kultivace dermatofytních plísní také nabízíme molekulárně genetickou detekci těchto plísní přímo z kožního seškrabu. V případě pozitivního nálezu dále můžeme provést jejich rodovou a druhovou identifikaci metodami sekvenační analýzy genomu (MicroSeq).

Bakteriologie

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Kateřina Kučerová
770 118 907
katerina.kucerova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Eva Patrasová
770 147 408
eva.patrasova@svupraha.cz

Vedoucí oddělení molekulární biologie

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz

Parazitologie

Ing. Ondřej Máca, Ph.D.
770 119 013
ondrej.maca@svupraha.cz

Časté dotazy

Jak mám kožní seškrab správně odebrat a jaké médium mám použít pro odběr a transport vzorků?

Pro vyšetření odebírejte vzorky srsti, krust nebo patologických změn z rozhraní zdravé a postižené oblasti. Vlastní seškrab je nejlepší provést čepelí skalpelu do objevení se prvního kapilárního krvácení. Získaný materiál vložte do sterilní zkumavky nebo širokohrdlé vzorkovnice a odešlete k vyšetření.

Je možné chtít vyšetřit kožního seškrab jen mykologicky nebo parazitologicky?

Ano. V objednávce lze specifikovat, zda požadujete kompletní vyšetření nebo pouze některé jeho části (bakteriologické, mykologické, parazitologické nebo PCR vyšetření), případně jejich libovolné kombinace. V případě, že požadujete kompletní vyšetření je potřeba zaslat dostatečné množství vzorku (1-2 g), aby bylo možné tato vyšetření provést.

Jak dlouho trvá kultivační vyšetření kožního seškrabu na přítomnost dermatofytních plísní?

Běžná délka kultivačního vyšetření se pohybuje v rozmezí 14-21 dní. V případě pomalu rostoucích dermatofytů detekovaných u velkých přežvýkavců (Trichophyton verrucosum) se doba kultivace může prodloužit na 5-7 týdnů. Molekulárně genetickou detekci těchto plísní přímo z kožního seškrabu provádíme v horizontu 3-7 dnů.