Infekční bronchitida

Infekční bronchitida je vysoce nakažlivé onemocnění způsobené koronaviry postihující respirační nebo urogenitální aparát drůbeže. Nemoc je rozšířená celosvětově v mnoha sérotypech a variantách. Akutní průběh nemoci je u mladých kuřat a brojlerů, kdy dochází k projevům postižení respiračního aparátu, jako jsou ztížené dýchání (natažená hlava, otevřený zobák či lapání po dechu), kašel a kýchání, otok hlavy, konjunktivitida. Mortalita u mladé drůbeže může dosáhnout až 30%. U nosnic se nemoc projevuje zejména poklesem snášky a zhoršenou kvalitou vajec (např. vodnatý bílek, nekvalitní skořápka), respirační příznaky jsou mírnější.  V případě nákazy nefropatogenním kmenem viru IB může dojít i k poškození ledvin.

Popis

Možnosti vyšetření:

  • serologické vyšetření - ELISA,  určení variant/sérotypů pomocí HIT
  • virologické vyšetření - RT-PCR

Vhodné vzorky k průkazu viru metodou RT-PCR: orofaryngeální a kloakální výtěry, orgány (průdušnice, ledviny, kloaka, mízní uzliny)

Vedoucí oddělení virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz