Infekční anémie kuřat

Infekční anémie kuřat je imunosupresivní onemocnění kura domácího, jehož původcem je Gyrovirus . Nákaza probíhá spíše subklinicky a je charakterizována zaostáváním v růstu u kuřat, krváceninami v podkoží a svalovině. Zvýšené úhyny se objevují jen u kuřat do 2-3 týdnů věku. Z krevního obrazu je patrná anémie a leukocytopenie.

Mortalita je nízká, problém spočívá zejména ve vyšší náchylnosti k sekundárním infekcím v důsledku anémie a imunosuprese.

Popis

Možnosti vyšetření:

  • sérologické vyšetření - ELISA

Vedoucí oddělení virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz