Analýzy potravin a krmiv

 

Jsme specializovaným pracoviště, které provádí chemické a mikrobiologické analýzy potravin, surovin, biologického materiálu, krmiv a vod se zaměřením na:

 • kontrolu složení, jakosti potravin a falšování potravin
 • analýzu cizorodých látek
 • analýzu pesticidů, perzistentních organických polutantů včetně dioxinů, polychlorovaných bifenylů a bromovaných zpomalovačů hoření a polycyklických aromatických uhlovodíků
 • analýzu chemických prvků (těžké kovy, mikroelementy a makroelementy)
 • analýzu mykotoxinů, akrylamidu
 • analýzu reziduí veterinárních léčiv
 • analýzu aditivních látek (konzervanty, potravinářská barviva, fosfáty, sladidla, dusitany, dusičnany a další)
 • analýzu vitaminů
 • detekci a kvantifikaci alergenů
 • detekci a kvantifikaci specifických proteinů a DNA
 • analýzu obsahu masa a rybího masa v masných a rybích výrobcích
 • smyslovou analýzu potravin a krmiv
 • mikrobiologické a mykologické vyšetření potravin a krmiv
 • mikrobiologické, chemické a smyslové vyšetření pitných, napájecích a povrchových vod
 • detekci a kvantifikaci bakteriálních toxinů
 • analýzu radionuklidů v potravinovém řetězci
 • analýzu glyceroltriheptanoátu (GTH) v krmivech
 • analýzu minerálního oleje