Toxoplazmóza

Toxoplazmózu způsobuje jednobuněčný parazit Toxoplasma gondii, který má složitý vývojový cyklus, ve kterém se střídá pohlavní a nepohlavní fáze rozmnožování u různých hostitelů.

Toxoplasma je střevní kokcidií koček, kočka a ostatní kočkovité šelmy jsou definitivním hostitelem této kokcidie, parazit u nich způsobuje zdravotní potíže jen výjimečně.

U ostatních hostitelů (ptáků a savců, včetně člověka) může prvok způsobovat klinické potíže a onemocnění, ve výjimečných případech i s fatálním koncem.

Popis

Parazitární onemocnění obratlovců, definitivní hostitelem jsou kočkovité šelmy.  Způsobuje hepatitidu psů a koček, aborty u ovcí, u ostatních pneumonie, postižení CNS, postižení očí.

 

Nákaza Protilátky / antigen Materiál k vyšetření Metoda Cena (kč)
Toxoplazmóza protilátky sérum IFAT 280
  NK orgány, výtěry, trus PCR 500

 

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím