Schmallenberg virus

Virové onemocnění skotu a malých přežvýkavců způsobující vysoké horečky, pokles dojivosti, porody malformovaných plodů. Přenos je zprostředkován krev sajícími členovci a transplacentárně.

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz