Leukóza

Virové onemocnění způsobující lymfosarkomy na různých vnitřních orgánech. Klinické příznaky závisí na umístění tumorů a mohou dále zahrnovat nechutenství, chřadnutí a ztrátu hmotnosti.

Popis

Možnosti vyšetření:

  • sérologické stanovení - ELISA, IDT

Virologie a sérologie

MVDr. Helena Mikulcová
770 118 898
helena.mikulcova@svupraha.cz

Vedoucí oddělení virologie a sérologie

MVDr. Jitka Horníčková
604 917 488
jitka.hornickova@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz