Toxoplazmóza

Toxoplazmózu způsobuje jednobuněčný parazit Toxoplasma gondii, který má složitý vývojový cyklus, ve kterém se střídá pohlavní a nepohlavní fáze rozmnožování u různých hostitelů.

Toxoplasma je střevní kokcidií koček, kočka a ostatní kočkovité šelmy jsou definitivním hostitelem této kokcidie, parazit u nich způsobuje zdravotní potíže jen výjimečně.

U ostatních hostitelů (ptáků a savců, včetně člověka) může prvok způsobovat klinické potíže a onemocnění, ve výjimečných případech i s fatálním koncem.

Popis

Parazitární onemocnění obratlovců, definitivní hostitelem jsou kočkovité šelmy.  Způsobuje hepatitidu psů a koček, aborty u ovcí, u ostatních pneumonie, postižení CNS, postižení očí.

Virologie a sérologie

MVDr. Roman Masopust
770 118 901
roman.masopust@svupraha.cz

Výsledky a informace virologie a sérologie

Ester Kučerová
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz