Parazitologické vyšetření

Diagnostika vnitřních parazitů (endoparazitů)

K diagnostice vnitřních parazitů z trusu (koprologické vyšetření) se u koní standardně využívá kvalitativní vyšetření koncentrační flotačně-centrifugační metodou tzv. flotace, která spolu s následným mikroskopickým vyšetřením umožňuje detekci oocyst kokcidií a kryptosporidií, cyst giardií a/nebo vajíček helmintů.

Součástí intravitální diagnostiky vnitřních parazitů může být také makroskopické a mikroskopické vyhodnocení nálezů zaslaných exemplářů vypuzených endoparazitů nebo jejich částí (např. články tasemnic).

Diagnostika vnějších parazitů (ektoparazitů)

Vyšetření kožního seškrabu, srsti nebo obsahu mazových žláz a chlupových folikulů na přítomnost ektoparazitů provádíme mikroskopicky buď nativním vyšetřením vzorku nebo pomocí macerace v NaOH.

Vzorky pro parazitologické vyšetření zasílejte společně s řádně vyplněnou žádankou, včetně vaší e-mailové adresy. Žádanku je možné stáhnout zde v záložce "ke stažení".

Popis

Není-li uvedeno na žádance jinak, je parazitologické vyšetření trusu koní prováděno standardně metodou flotace. K tomuto vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy co nejméně kontaminované podestýlkou či zeminou v množství cca 3 skýbaly („koblížky“) od jednoho koně. Při podezření na tasemnice je vhodný sběr z 2-3 dnů bez časové prodlevy. Trus koní je vždy vhodné uchovávat bez nadbytečného vzduchu (zaplněné vzorkovnice, vyfouknutý vzduch ze sáčků), aby se zabránilo vylíhnutí larev strongylidů. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.

Kvantitativní vyšetření

Pro kvantitativní stanovení počtu vajíček (eggs per gram, EPG) v jednom gramu trusu pomocí MC Masterovy počítací komůrky odebírejte a zasílejte vzorky trusu koní stejným způsobem jako je uvedeno výše

V případě, že chcete stanovit počet vajíček strongylidů v trusu, je nutné na žádance uvést, zda požadujete kvantitativní vyšetření/EPG až na základě pozitivního výsledku kvalitativního vyšetření (flotace) nebo zda si přeje u dodaného vzorku provést pouze kvantitativní vyšetření.

V indikovaných případech je u koní flotaci možno doplnit o další koprologická vyšetření jako je vyšetření trusu pomocí nativního preparátu, jednoduchého barvení na kryptosporidie, larvoskopické vyšetření (diagnostika larev plicnivek např. při kašli) či vyšetření sedimentační (diagnostika vajíček motolic). V případě specifických požadavků, je doporučeno uvést na žádance o jaké další konkrétní vyšetření máte zájem.

U koní je možné také provést identifikaci parazitů zachycených majitelem nebo veterinárním lékařem. Vyloučené exempláře endoparazitů nebo jejich částí (např. články tasemnic) vkládejte do dobře uzavíratelných zkumavek, eppendorfek, vzorkovnic či zip sáčků, dle potřeby fixované v etanolu, 10% formalínu, zavlhčené fyziologickým roztokem nebo alespoň vodou. Nezapomeňte uvést do popisku vzorku typ fixáže a z čeho parazit pochází (např. trus den po odčervení, spojivkový vak, nalezeno u řitního otvoru, z prostředí atp.).

Vzorky srsti, chlupů, kožních seškrabů nebo exempláře ektoparazitů vkládejte do dobře uzavíratelných zkumavek, eppendorfek, vzorkovnic či zip sáčků. V případě potřeby je možné parazita fixovat v etanolu nebo 10% formalínu a uvést to v popisku vzorku.

Ceny vyšetření viz Ceník

Výsledky vyšetření Trichinella

Veronika B. Milotová
251 031 286
trichinella@svupraha.cz