Bakteriologický profil

Diagnostika bakteriálních původců onemocnění zvířat v sobě zahrnuje celé spektrum postupů, aby v co největší míře zohledňovaly rozdílné typy biologického materiálu a druh živočicha (zvířete), ze kterého vyšetřovaný vzorek pochází.

 

Nedílnou součástí těchto postupů jsou také vysoce specifické metody identifikace původců onemocnění založené na kombinaci hmotnostně spektrometrických analýz (MALDI-TOF) a molekulárně genetické diagnostiky (PCR), včetně sekvenace částí mikrobiálního genomu.

KONTAKT

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Popis

V následujícím textu bychom Vám rádi přiblížili nejčastější typy vyšetřovaného biologického materiálu se způsoby jejich odběru:

 

➢ Uhynulé/utracené zvíře – nekropsie (s odběrem vzorků) bude provedena na oddělení patologie SVÚ Praha.

➢ Uhynulé/utracené zvíře, nekropsie provedená v terénu, asanačním podniku – k vyšetření zasílejte řádně zabalené části tkání o objemu 5-10 cm3 z rozhraní zdravé a nemocné části.

➢ Stěry z orgánů při terénní nekropsii - k vyšetření zasílejte stěry v transportním médiu s aktivním uhlím (AMIES).

➢ Stěry z tělních otvorů (ucho, nos, krk, oko, rektum, kloaka, močopohlavní aparát) - k vyšetření zasílejte stěry v transportním médiu s aktivním uhlím (AMIES).

Kožní seškrab

➢ Stěry z paznehtů, spěnek a kopyt - k vyšetření zasílejte stěry v transportním médiu s aktivním uhlím (AMIES). Je nezbytné vždy dodržet anaerobní podmínky.

➢ Obsah zaživadel (trus, bachorová tekutina) - k vyšetření zasílejte vzorky ve sterilních zkumavkách nebo širokohrdlých vzorkovnicích. Je nezbytné dodržet anaerobní podmínky (např. naplněním zkumavky po okraj).

➢ Tělní tekutiny (moč, mléko, sputum, sperma) - k vyšetření zasílejte vzorky ve sterilních zkumavkách nebo širokohrdlých vzorkovnicích.

➢ Aspirované tělní tekutiny (mozkomíšní mok, synoviální tekutina, krev, lymfa, kostní dřeň, patologický obsah břišní a hrudní, výplach pohlavních orgánů, výplach dýchacích cest, hnis atd.) - k vyšetření zasílejte odběrový set, se kterým byl proveden odběr tekutiny (zaslepená injekční stříkačka, vakuový systém, kanyla atd.). Je nezbytné vždy dodržet anaerobní podmínky.

Bakteriologie

MVDr. Kateřina Kučerová
770 118 907
katerina.kucerova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Eva Patrasová
770 147 408
eva.patrasova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Ilona Parmová
770 118 908
ilona.parmova@svupraha.cz

Časté dotazy

Jak dlouho je možné skladovat odebraný vzorek před odesláním do laboratoře?

Většina výrobců transportních médií s aktivním uhlím typu AMIES garantuje neměnnost mikrobiologického složení vzorku po dobu 48 hodin. Při skladování a transportu vzorků by mělo být dodrženo teplotní rozmezí (3 - 25 °C).

V jakém rozsahu a z jakých vzorků provádíte přímou molekulárně genetickou diagnostiku bakteriálních původců? Je prováděna v rámci běžného bakteriologického vyšetření?

V současné době nabízíme široké spektrum metod přímé PCR detekce původce. Nejčastěji jsou zákazníky požadována tato vyšetření:

➢ Detekce mykoplazmat 

➢ Detekce chlamydií a chlamydofil

Detekce Taylorella equigenitalis 

➢ Detekce dermatofytních plísní 

Detekce původce hříběcí

➢ Detekce Lawsonia spp. a Brachyspira spp.

 

Pro tato vyšetření je nezbytné zaslat přímo postiženou tkáň (orgán, tekutina, obsah trávícího traktu atd.) nebo stěr na odběrovém tamponu bez aktivního uhlí. Výše jmenovaná vyšetření jsou metodou PCR prováděna pouze na základě přímé objednávky zadavatele. Pro další dotazy ohledně diagnostiky jiných původců se na nás s důvěrou obraťte.

Provádíte testování faktorů patogenity u izolátů Escherichia coli a Clostridium perfringens detekovaných u hospodářských zvířat?

Ano, standardně provádíme testování přítomnosti adhezivních faktorů u Escherichia coli rychlou sklíčkovou aglutinací. Další molekulárně genetickou detekci genů kódujících patogenní faktory provádíme po dohodě se zákazníkem. U izolátů Clostridium perfringens jsme schopni na žádost zákazníka provést molekulárně genetickou detekci genů pro produkci toxinů α, ß1, ß2, ε, γ.

Provádíte stanovení citlivosti původců onemocnění k antimikrobiálním látkám?

Ano provádíme. U bakteriálních původců jsme schopni provést testování jejich citlivosti k antimikrobiálním látkám diskovou difuzní metodou nebo mikrotitrační diluční metodou stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC).