Lišky obecné (Vulpes vulpes) a psíci mývalovití (Nyctereutes procyonoides) jako potenciální šiřitelé druhů Sarcocystis

17. 6. 2024

Cílem nové studie pod vedením Ondřeje Mácy bylo zjistit prevalenci a identifikovat druhy parazitů rodu Sarcocystis zachycených u volně žijících lišek obecných a psíků mývalovitých získaných z devíti oblastí České republiky.

Mikroskopickým vyšetřením bylo 75 ze 197 lišek (38.1%) a 2 ze 3 psíků (66,7%) pozitivních na sledovaného prvoka Sarcocystis spp. Následná molekulární charakterizace 50 izolátů sporocyst použitím druhově specifických primerů vedla k identifikaci pěti druhů u lišky obecné: S. arieticanis, S. capracanis, S. cruzi, S. miescheriana a S. tenella, zatímco u jediného psíka byla PCR negativní. Nejvyšší vnitrodruhová variabilita byla zjištěna u S. miescheriana, zatímco S. tenella byla nejrozšířenější.

Jedná se o první práci, ve které je prokázána potenciální role lišky obecné jako šiřitele sarkocyst také na hospodářská zvířata v České republice.

Podrobnější výsledky se dočtete přímo v publikaci. Další zajímavé informace o druhové diverzitě Sarcocystis se dozvíte v sekci věda a výzkum.

KONTAKT

Ing. Ondřej Máca, Ph.D.
770 119 013
ondrej.maca@svupraha.cz

Fotogalerie

Mapa České republiky s vyznačením míst odběru vzorků a regionů
(zakreslené oblasti), kde byly odebírány lišky obecné (kolečka) a psíci mývalovití (hvězdičky). Negativní vzorky jsou znázorněny černou barvou, zatímco pozitivní červenou barvou.