Celogenomové sekvenování ptačí chřipky – nový genotyp

27. 2. 2024

Oddělení molekulární biologie v SVÚ Praha se zabývá kromě klasické diagnostiky také celogenomovým sekvenováním ptačí chřipky. V letošním roce bylo zatím analyzováno 14 ohnisek ptačí chřipky včetně 2 komerčních chovů. Na základě fylogenetické analýzy a genotypizace patří zatím všechny kmeny z domácích malochovů do genotypu DA, což představuje jeden z klasických genotypů stávající sezóny vysoce patogenní ptačí chřipky typu H5N1. Ohniska ze dvou komerčních chovů firmy Mach drůbež a.s. se oproti ostatním ohniskům z malochovů liší tím, že mají jiný genotyp – DI.

První výskyt tohoto genotypu v Evropě byl zachycen v prosinci 2023 v Moldavsku. Poté byl tento genotyp prokázán u třech labutí v Polsku na přelomu roku 2023/2024. První nález genotypu DI na území ČR pochází od husy běločelé nalezené u rybníka Velký Tisý ze dne 22. 1. 2024. Stejný genotyp byl také nalezen o týden později ve dvou komerčních chovech slepic firmy Mach drůbež a.s. Fylogenetická analýza ovšem ukazuje jasnou separaci tohoto kmene od kmenů drůbeže z velkochovů firmy Mach drůbež a.s.

 

 

KONTAKT

RNDr. Alexander Nagy, Ph.D.
770 118 897
alexander.nagy@svupraha.cz