Molekulární diagnostika

Virologie

RNA viry

bovinní respiratorní syncyciální virus, kalicivirus koček, koronavirus psů, koček, prasat, skotu, paramyxovirus-1, virus arteritidy koní, virus blue tongue, virus bovinní virové diarhoe, virus bronchitidy drůbeže, virus imunodeficience koček (virus i provirus), virus influenzy A, virus klíšťové encefalitidy, virus leukémie kočičí (virus i provirus), virus moru prasat, virus parainfluenzy 2, virus parainfuenzy 3, virus psinky, virus reprodukčního a respiračního syndromu prasat, virus Schmallenberg, virus slintavky a kulhavky, virus vezikulární choroby prasat, virus vztekliny, virus západonilské horečky

DNA viry

adenovirus psů 1 a 2, cirkovirus papoušků, cirkovirus prasat 2, cowpoxvirus (orthopoxviry), herpesvirus koček, herpesvirus koní 1 a 4, herpesvirus psů,  koi herpesvirus, papouščí herpesvirus, parvovirus psů, koček, prasat a norků, virus Aujeszkyho choroby, virus hlavničky, virus infekční bovinní rinotracheitidy, parapoxviry skotu, ovcí a koz

Bakteriologie

Actinobacillus pleuropneumoniae, Aphanomyces astaci, Bacillus anthracis, Borrelia burgdorferi, Brachyspira  hyodysenteriae, Brachyspira pilosicola, Brachyspira intermedia, Brucella sp., Campylobacter sp., Campylobacter fetus ssp. fetus, Campylobacter fetus ssp. veneralis, Clostridium perfringens, Dermatophyta, Escherichia coli O157:H7, Escherichia coli- O104, Escherichia coli -Stx 2, Francisella tularensis, Chlamydia sp./Chlamydophila sp., Chlamydophila psittaci, Lawsonia intracellularis, Leptospira sp.- patogenní kmeny, Listeria monocytogenes, Melissococcus pluton, Mycobacterium avium, Mycobacterium paratuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma sp., Paenibacillus larvae, Salmonella – geny rezistence k fluorochinolonům (qnr A, qnr B, qnr C, qnr D ) a geny fliC, fljB, Staphylococus  - identifikace methicilin -rezistentních kmenů, Taylorella equigenitalis

MicroSeq – univerzální identifikační systém bakterií – všechny taxony z čisté kultury

MicroSeq – univerzální identifikační systém nižších hub – všechny taxony z čisté kultury

Parazitologie

Toxoplasma gondii, Giardia intestinalis

Druhová identifikace

Hovězí DNA, vepřová DNA,  koňská DNA, ovčí DNA, kozí DNA, drůbeží DNA, krůtí DNA, myší/krysí DNA, kočičí DNA, psí DNA


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2012 Státní veterinární ústav Praha