NRL pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu

Hlavní stránka Virologie Sérologie NRL NRL pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu

Národní referenční laboratoř provádí komplexní virologickou, sérologickou a molekulární diagnostiku virů aviární influenzy (AI) a aviárního paramyxoviru 1/viru newcastleské choroby (ND), včetně diferenciální diagnostiky. Laboratoř pracuje v kontrolovaném systému chráněné laboratoře BL3 se standardním vybavením umožňujícím provádět veškeré úkony pro práci s infekčním materiálem. Spolupracuje se Státní veterinární správou České republiky při provádění surveillancena AI u drůbeže a volně žijících ptáků v rámci „Metodiky kontroly zdraví zvířat“. Konfirmuje výsledky vyšetření ostatních diagnostických laboratoří. Koordinuje činnost laboratoří SVÚ Jihlava a SVÚ Olomouc na úseku validace metod PCR k průkazu genomu viru aviární influenzy, sleduje činnost a výsledky v ostatních laboratořích SVÚ provádějících kontrolu postvakcinační imunity na newcastleskou chorobu.

NRL provádí typizaci izolovaných kmenů aviární influenzy a aviárních paramyxovirů a jejich dlouhodobé archivování spolu s referenčními kmeny. Každoročně se zúčastňuje mezinárodních porovnávacích testů zaměřených na určení H subtypů u AI, antigenů APMV hemaglutinačně inhibičním testem (HIT) a stanovení titrů u sér AI (HIT) a dále v oblasti molekulární diagnostiky na určení kmenů AI a aviárního paramyxoviru 1 (real-time RT-PCR) a stanovení jejich patogenity sekvenční a fylogenetickou analýzou, které organizuje Referenční laboratoř EU APHA Weybridge (Velká Británie). Laboratoř pracuje v systému kontroly kvality – akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Kontakty

MVDr. Jitka Horníčková 251 031 228, 604 917 488 jitka.hornickova@svupraha.cz
RNDr. Alexander Nagy 251 031 226 alexander.nagy@svupraha.cz

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2012 Státní veterinární ústav Praha