Metody

 • ELISA - imunoenzymatický test na průkaz protilátek
 • ELISA Ag- imunoenzymatický test na průkaz viru
 • EM – elektronová mikroskopie
 • Filtrační test
 • Fylogenetická analýza
 • HIT – hemaglutinačně inhibiční test
 • ICHT – imunochromatografický test
 • ICPI – index intracerebrální patogenity
 • IDT – imunodifúzní test v agarovém gelu
 • IF – přímý imunofluorescenční test
 • IVPI - index intravenózní patogenity
 • Izolace na buněčných kulturách
 • Izolace na kuřecích embryích
 • LAT – latex aglutinační test
 • MAT – test mikroaglutinace a lýze
 • Molekulární epizootologie
 • NIFR – nepřímá imunofluorescenční reakce
 • Neuraminidázový inhibiční test
 • PA – pomalá aglutinace
 • PCR – polymerázová řetězová reakce (konvenční, v reálném čase)
 • RA - rychlá aglutinace
 • RBT – Rose Bengal test
 • RVK – reakce vazby komplementu
 • RT-PCR - polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí (konvenční, v reálném čase)
 • Sekvenční analýza a bioinformatická analýza
 • Stanovení patogenity viru chřipky a Newcastleské choroby na molekulární úrovni
 • VNT – virusneutralizační test

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2012 Státní veterinární ústav Praha