Užitečné informace

Pitvy

Těla  uhynulých zvířat je nutno uchovat v chladu, ale nemrazit. K vyšetření  je dodat během jednoho až dvou dnů. Zvíře by mělo být zabaleno ve dvou nepropustných obalech a označeno visačkou se jménem majitele. Ke vzorku  musí být přiložena čitelně a úplně vyplněná objednávka laboratorního vyšetření uhynulého zvířete, která je podkladem pro vystavení laboratorního protokolu. Objednávku vyšetření může majitel vyplnit předem nebo s pracovníky patologie při příjmu zvířete. Důležité je uvést anamnézu (informace o zvířeti, průběhu onemocnění, léčbě a úhynu zvířete) a přesnou adresu plátce vyšetření.K vyšetření soukromých vzorků není na objednávce nutné razítko veterináře. Samotná pitva nemusí objasnit úhynu zvířete, proto ji doporučujeme kombinovat s dalšími vyšetřeními (bakteriologické, parazitologické, virologické atd.). Pracovníci oddělení patologie Vám rádi poradí. Cena pitvy kolísá dle velikosti zvířete od 100,- do 800,- Kč + poplatek 15,- Kč/kg  za likvidaci těla zvířete.

Histopatologické vyšetření

Vzorek tkáně tloušťky 0,5 až 1cm je nutno ihned po odběru uložit do dostatečného množství fixačního roztoku, kterým je pufrovaný formalín  (36%-38% formaldehyd  ředěný vodovodní vodou 1:10 (1 díl formaldehydu + 9 dílů vody)). Fixace vzorek konzervuje, takže k vyšetření může být zaslán až za několik dnů. Ke vzorku  musí být přiložena čitelně a úplně vyplněná objednávka histopatologického vyšetření tkání zvířete, která je podkladem pro vystavení laboratorního protokolu.Pro objektivní posouzení histologických vzorků je nezbytná podrobná anamnéza. Výsledky vyšetření jsou k dispozici za 5-10 dnů od doručení. Cena vyšetření za jeden vzorek tkáně je 400,- Kč. Při zaslání více vzorků v rámci jednoho případu účtujeme za 2. a každý následující vzorek 200,- Kč.

Cytologické vyšetření

K vyšetření se zasílají tkáňové tekutiny nebo roztěry z biopsií. Roztěr musí být jemný, tenký a dobře zaschlý na označeném podložním sklíčku. Vyšetření trvá 1 den a jeho cena je 200,- Kč. Důležitá je správná technika odběru a roztěru.

Zasílání vzorků

Vzorky k vyšetření lze zaslat prostřednictvím našich svozných linek, přepravní službou nebo přivézt osobně.

Příjem vzorků je 24 hodin:  v pracovní dny od 7:30 do 16:00 na odd.patologie, jinak  na vrátnici ústavu. Výsledky vyšetření zasíláme plátci poštou, faxem nebo e-mailem. Účtujeme náklady na vyšetření + manipulační poplatek + poštovné dle platného  ceníku  SVÚ Praha.

Ceník patologie

 

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2012 Státní veterinární ústav Praha