Užitečné informace

Odběr vzorků k vyšetření na vzteklinu

K laboratornímu vyšetření se zasílají pokud možno čerstvá celá těla (kadávery) malých zvířat vcelku, od velkých a středních zvířat se odesílá hlava.

Zvířata nemocná nebo podezřelá  z onemocnění je nutno utratit tak, aby bylo vyloučeno poškození hlavy. Vzorky se před balením a zasláním na vyšetření uchovávají v chladu (chladnička, mrazicí box). Vzorek se zabalí do dvou nepropustných plastových pytlů se savou mezivrstvou a označí visačkou se základními identifikačními údaji o vzorku.

Ke vzorku  musí být přiložena čitelně a úplně vyplněná objednávka vyšetření na vzteklinu, která je podkladem pro vystavení laboratorního protokolu. Objednávkase vkládá do PVC sáčku a ukládá se na povrchu zásilky tak, aby    mohl  být vyjmut bez manipulace s obsahem.

Odběr vzorků ke stanovení hladiny protilátek proti viru vztekliny

Na základě rozhodnutí EU komise SCoFCAH ze dne 19.července 2005, Rozhodnutí rady EU 200/258/EC (čl.3). je SVÚ Praha oprávněn k vykonávání stanovení  protilátek proti vzteklině jako schválená laboratoř. Tato stanovení jsou požadována při cestování a obchodování se zvířaty dle požadavků jednotlivých zemí a Státní veterinární správy ČR.

Odebranou krev je nutné ponechat stát při pokojové teplotě 1-2 hod. do vyloučení koagula, potom umístit do lednice do 4°C. Po několika hodinách - nejlépe druhý den se čiré sérum stáhne do zkumavky. Větší množství séra lze získat jeho centrifugaci při 2000 otáčkách 10-15 min. Pro stanovení protilátek postačí 1-1,5 ml čirého a nehemolytického séra. K séru se nepřidávají žádné konzervační látky a krátkodobě se uchovává v chladu při 4°C, dlouhodobě zmražené. Pro delší transport do příslušné laboratoře je rovněž vhodný chladový režim nebo alespoň ochrana před vysokými teplotami.

Ke vzorku séra musí být přiložena čitelně a úplně vyplněná objednávka vyšetření VNT, která je podkladem pro vystavení laboratorního protokolu.

Cena vyšetření je 1330,- Kč + poštovné.

Vyšetření účtujeme majiteli zvířete nebo odesílajícímu veterináři, podle požadavku na objednávce. Doba vyšetření je 4-14 dny ode dne doručení vzorku.Vzorky se nastavuji standardně každé pondělí a výsledek je k dispozici nejdříve ve čtvrtek odpoledne.

U firmy O.K. servis BIO PRO s.r.o. je možné si objednat  přepravní obaly, které splňují požadavky pro zasílání infekčního materiálu třídy 6.2. dle mezinárodních norem UN 2814, UN 2900 a UN 3373 do zahraničí a to i v chlazeném nebo mraženém stavu.

Zasílání vzorků

Vzorky k vyšetření lze zaslat prostřednictvím našich svozných linek, přepravní službou nebo přivézt osobně. Příjem vzorků je 24 hodin:  v pracovní dny od 7:30 do 16:00 na laboratoři vztekliny, jinak  na vrátnici ústavu. Výsledky vyšetření zasíláme plátci poštou, faxem nebo   e-mailem. Účtujeme náklady na vyšetření + manipulační poplatek + poštovné dle platného ceníku SVÚ Praha.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

© 2012 Státní veterinární ústav Praha