3R v SVÚ Praha

Provádění biologických pokusů na laboratorních zvířatech bylo po mnoho desetiletí součástí laboratorní diagnostiky infekčních nemocí zvířat a lidí. Jinak tomu nebylo ani v našem ústavu. Původní zvířetník SVÚ Praha vybudovaný před 50 lety byl koncem 90. let rekonstruován a následně akreditován. Tehdejší zařízení zahrnovalo část chovnou a část pokusnou. Již v minulosti byla část určená pro chov zrušena, v poslední době došlo také ke snížení počtu schválených druhů zvířat i jednotlivých schválených pokusů. Jediným cílem biologických pokusů v SVÚ Praha je diagnostika infekčních onemocnění. V souladu s uplatňováním pravidla 3R (replacement, reduction, refinement) se nám podařilo redukovat a nahradit některé biologické pokusy. Zaváděním molekulárních metod jsme postupně minimalizovali počet pokusů a tím i celkový počet jedinců v pokusech. Počet zvířat v jednotlivých pokusech je stanoven na minimum, tak aby bylo možné vyhodnotit výsledek pokusu. Přes veškeré pokroky v diagnostice infekčních nemocí není dosud možné poslední dva schválené biologické pokusy nahradit adekvátními diagnostickými metodami.