Nabídka diagnostiky

Hlavní stránka Nabídka diagnostiky

SVÚ Praha provádí:

 • Laboratorní diagnostiku infekčních a neinfekčních chorob všech druhů zvířat; provádí se mikrobiologická, sérologická a virologická vyšetření z krve a orgánů, dále parazitologická, biochemická, toxikologická a hematologická vyšetření, pitvy a histologická vyšetření.
 • Vyšetření prováděná pro potřeby kontroly zdravotní nezávadnosti surovin, potravin, krmiv a vody a různého biologického materiálu v odděleních hygieny potravin a chemie. Provádíme smyslová hodnocení, mikrobiologické a chemické analýzy, průkaz cizorodých látek, jakostní ukazatele, falšování potravin, rezidua antibiotik a veterinárních léčiv, mykotoxinů, aditivních látek, alergenů, druhové stanovení bílkovin, vitamínů, bakteriálních toxinů, stanovení radioaktivity.
 • U krmiv provádíme smyslová posouzení, mikrobiologická, mykologická a chemická vyšetření, stanovení cizorodých látek a léčebných látek a antikokcidiostatik.
 • Ve vzorcích vod provádíme smyslové posouzení, mikrobiologické, chemické vyšetření, průkaz cizorodých látek v pitných, napájecích, povrchových a odpadních vodách.
 • Laboratorní analýzy pro zjišťování jakostních parametrů na oddělení chemie a hygieny potravin.
 • Odběr vzorků odbornými pracovníky a dále dovoz vzorků k vyšetření do ústavu v chlazeném prostoru.
 • Poradenskou činnost.
 • Zdarma zajišťujeme svoz vzorků k vyšetření pravidelnými svoznými linkami s auty, která jsou vybavena chladícími agregáty.

Přehled nejčastěji používaných směrů vyšetření

 • u potravin a surovin – smyslové hodnocení, mikrobiologické a chemické analýzy, průkaz cizorodých látek, jakostní ukazatele, falšování potravin, rezidua antibiotik a veterinárních léčiv, mykotoxinů, aditivních látek, alergenů, druhové stanovení bílkovin, vitaminů, bakteriálních toxinů, stanovení radioaktivity
 • krmiva – smyslové posouzení, mikrobiologická, mykologická a chemická vyšetření, stanovení cizorodých látek
 • vody – smyslové posouzení, mikrobiologická a chemická vyšetření pitných, napájecích, povrchových a odpadních vod
 • u chorob zvířat – mikrobiologická, sérologická a virologická vyšetření krve a orgánů, parazitologická, biochemická, toxikologická a hematologická vyšetření, pitvy a histologická vyšetřen

 

Ceníky platné od 1.2.2019

 

Virologie a sérologie - Ceník vyšetření SVÚ Praha Drůbež a ostatní ptáci
Virologie a sérologie - Ceník vyšetření SVÚ Praha Koně
Virologie a sérologie - Ceník vyšetření SVÚ Praha Ostatní druhy
Virologie a sérologie - Ceník vyšetření SVÚ Praha Ovce a kozy
Virologie a sérologie - Ceník vyšetření SVÚ Praha Prasata
Virologie a sérologie - Ceník vyšetření SVÚ Praha Psi a kočky
Virologie a sérologie - Ceník vyšetření SVÚ Praha Skot
Hygiena potravin a krmiv - Ceník vyšetření SVÚ Praha - stěry
Hygiena potravin a krmiv - Ceník vyšetření SVÚ Praha - vyšetření
Patologie  - Ceník vyšetření SVÚ Praha
Parazitologie - Ceník vyšetření SVÚ Praha
Ostatní položky 

 

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2012 Státní veterinární ústav Praha