Přehled legislativy

Orientační přehled legislativy ve vztahu k hygieně potravin a krmiv

Evropská Komise - vyhledávání v evropské legislativě: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

ČR - Sbírka zákonů a mezinárodních smluv:  http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/

 

110/1997 Sb.  Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Změna: 166/1999 Sb.
Změna: 306/2000 Sb.
Změna: 119/2000 Sb.
Změna: 146/2002 Sb.
Změna: 131/2003 Sb.
Změna: 274/2003 Sb.
Změna: 94/2004 Sb.
Změna: 316/2004 Sb.
Změna: 558/2004 Sb.
Změna: 392/2005 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 229/2006 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 120/2008 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.

91/1996 Sb. Zákon o krmivech.

Změna: 244/2000 Sb.
Změna: 147/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 21/2004 Sb.
Změna: 553/2005 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 214/2007 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 33/2011 Sb.

113/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

Změna: 368/2005 Sb.
Změna: 497/2005 Sb.
Změna: 101/2007 Sb.
Změna: 127/2008 Sb.
Změna: 117/2011 Sb.

326/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm.a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcícha o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, promaso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

Změna: 264/2003 Sb.
Změna: 169/2009 Sb.

76/2003 Sb. VYHLÁŠKA, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med,cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony

Změna: 43/2005 Sb.

366/2005 Sb. VYHLÁŠKA o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

77/2003 Sb. VYHLÁŠKA, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Změna: 124/2004 Sb.
Změna: 78/2005 Sb.
Změna: 370/2008 Sb.

54/2004 Sb. VYHLÁŠKA o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

Změna: 402/2006 Sb.
Změna: 473/2006 Sb.
Změna: 157/2008

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Změna: 187/2005 Sb.
Změna: 293/2006 Sb.

634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele

Změna: 217/1993 Sb.
Změna: 40/1995 Sb.
Změna: 104/1995 Sb.
Změna: 110/1997 Sb.
Změna: 356/1999 Sb.
Změna: 64/2000 Sb.
Změna: 145/2000 Sb.
Změna: 258/2000 Sb.
Změna: 102/2001 Sb.
Změna: 477/2001 Sb.
Změna: 452/2001 Sb.
Změna: 151/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 227/2003 Sb.
Změna: 439/2003 Sb.
Změna: 119/2004 Sb.
Změna: 217/2004 Sb.
Změna: 277/2003 Sb.
Změna: 186/2004 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 229/2006 Sb.
Změna: 36/2008 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 285/2009 Sb.
Změna: 293/2009 Sb.
Změna: 298/2009 Sb.
Změna: 301/2009 Sb.
Změna: 155/2010 Sb.
Změna: 28/2011 Sb.
Změna: 139/2011 Sb.
Změna: 219/2011 Sb.
Změna: 211/2011 Sb.

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny

Změna: 1444/2007
Změna: 365/2010
Změna: 1086/2011

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

Oprava nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2012 Státní veterinární ústav Praha