Přehled vyšetření

Stanovení mikroorganismů v potravinách a krmivech

Průkaz přítomnosti mikroorganismů

 • Campylobacter sp.
 • Enterobacter sakazakii*
 • Escherichia coli 0157
 • Listeria monocytogenes
 • Paenibacillus larvae larvae
 • Salmonella sp.
 • Vibrio parahaemolyticus *
 • Yersinia enterocolitica

Kvantitativní stanovení

 • Bacillus cereus
 • Bakterie mléčného kvašení
 • Celkový počet mikroorganismů
 • Clostridium perfringens
 • Enterobacteriaceae
 • Enterokoky
 • Escherichia coli
 • Fekální koliformní bakterie
 • Koaguláza pozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus a další druhy)
 • Koliformní bakterie
 • Kvasinky
 • Listeria monocytogenes
 • Mezofilní anaerobní sporotvorné mikroorganismy
 • Plísně
 • Počty kulturní mikroflóry*
 • Pseudomonas aeruginosa a ostatní druhy r. Pseudomonas
 • Psychrofilní, psychrotrofní mikroorganismy.
 • Sulfitredukující klostridia

Stěry, JUT

Kvantitativní stanovení

 • Celkový počet mikroorganismů
 • Enterobacteriaceae
 • Escherichia coli
 • Koliformní bakterie

Průkaz přítomnosti mikroorganismů

 • Campylobacter sp.
 • Escherichia coli 0157
 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella sp.

Mikrobiální toxikologie

 • Průkaz stafylokokových enterotoxinů (VIDAS Set)

Stanovení reziduí inhibičních látek

 • Plotnové metody
 • Eclipse test
 • Premitest

Senzorická analýza

 • Popisné zkoušení

Stanovení počtu somatických buněk

 • Mikroskopická metoda
 • Stanovení počtu somatických buněk přístrojem Bentley (průtoková cytometrie)
 • Stanovení počtu somatických buněk přístrojem NucleoCounter (fluorescenční mikroskopie)

Druhové určení bílkovin

Průkaz živočišných a rostlinných bílkovin

 • ELISA, PCR – zajišťuje oddělení chemie (aktivní odkaz – přesměruje se na CH)

Identifikace bakterií

 • PCR – zajišťuje SE+VI (aktivní na SE+VI)
 • MALDI-TOF – zajišťuje BA (aktivní na BA)

Mikrobiologické vyšetření vod

Pitná voda dle Vyhlášky MZd ČR č. 252/2004 v pl. znění
Odpadní voda a ostatní vody dle požadavků zadavatele

 • Clostridium perfringens
 • Koliformní bakterie
 • Počty bakterií při 220C
 • Počty bakterií při 360 C
 • Enterokoky
 • Escherichia coli
 • Salmonella sp.
 • Mikroskopický obraz*
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Staphylococcus aureus

Chemické vyšetření vod

 

* neakreditovaná metoda

Ceníky vyšetření


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2012 Státní veterinární ústav Praha