Veterinární toxikologie, intoxikace zvířat

Hlavní stránka Chemie Veterinární toxikologie, intoxikace zvířat

Provádíme řešení intoxikací a úhynů domácích, hospodářských a volně žijících zvířat, ryb a včel. Vždy telefonicky konzultujte odběr vzorků. Jedině tak je možné odebrat vzorky, ze kterých bude možné určit příčinu úhynu (intoxikace). K toxikologickému vyšetření může být potřeba patologicko-anatomické vyšetření (pitva) nebo další jiné vyšetření.
Vzorek (případně uhynulé zvíře) musí být do laboratoře doručen bez zbytečného prodlení a doprovázen objednávkou, ve které jsou uvedeny veškeré okolnosti intoxikace a výsledky místního šetření a případné podezření na určitou látku nebo skupinu látek a příznaky otravy (intoxikace). Každý z těchto údajů může významně přispět k vyřešení případu.

Ryby

V případě požadavku na zjištění příčiny úhynu ryb je nutné odebrat vodu nad a pod místem úhynu ryb (vodní toky), v místě úhynu ryb a ze všech přítoků, které mohou být zdrojem znečištění. K tomu připojte schématický náčrt lokality s vyznačením míst odběru vzorků. Ryby odebírejte právě uhynulé nebo živé, které mají příznaky intoxikace (onemocnění). Tyto příznaky podrobně popište.
Upozorňujeme, že řešení intoxikací ryb vychází především z analýzy vody a tedy k vyšetření musí být doručeny vzorky vody. (V případě, že doručíte jen uhynulé ryby, nelze většinou příčinu úhynu zjistit. Toto neplatí, když víte, o jakou látku se jedná a chcete ji v rybách prokázat – např. těžké kovy, pesticidy a další.)

Včely

Řešení úhynů včel vychází především z místního šetření. V případě, že se rozhodnete odebrat vzorky, je třeba tak udělat co nejdříve a odebrat zasažené porosty a včely a zjistit, jaká látka byla případně použita na ošetření zemědělských porostů (je-li to možné; informace bývá dostupná na odborech životního prostředí místně příslušných úřadů). Pravděpodobnost objasnění případu se snižuje s dobou, která uplynula od úhynu a dále též při nepříznivém počasí. Použité látky (hlavně pesticidy), lze prokázat v ošetřených porostech a ve včelách. Naše laboratoř trvale zavádí stanovení dalších látek tak, aby řešení intoxikací včel bylo úspěšné v co nejvyšším počtu případů. Dnes je zavedeno stanovení cca 300 pesticidních látek

Carbofuran (Furadan)

V posledních letech je stále prokazována intoxikace domácích i volně žijících zvířat carbofuranem. Tato látka (do r. 2008 registrovaná na ochranu rostlin proti škůdcům) je ilegálně používána k přípravě nástrah, které potom jsou příčinou úhynu zvířete. Máte-li podezření, k vyšetření doručte uhynulé zvíře nebo vzorek nástrahy. Carbofuran lze prokázat i v případě, že od doby úhynu uplynula delší doba.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2012 Státní veterinární ústav Praha