Přístrojové vybavení

Hlavní stránka Chemie Přístrojové vybavení

Chromatografie

 • 4 ks plynový chromatograf (GC)Agilent 7890/6890/5890 s FID, NPD, ECD detektory
 • 1 ks plynový chromatograf (GC) Agilent s hmotnostním detektorem (MSD) EI a negativní a positivní chemickou ionizací a FID
 • 1 ks plynový chromatograf (GC) Agilent s hmotnostním detektorem (MSD) a ECD a head space
 • 1 ks plynový chromatograf (GC) Agilent 7000B s hmotnostním detektorem (MS/MS) trojitý kvadrupól
 • 1 ks vysokorozlišovací sektorový hmotnostní detektor s plynovým chromatografem Thermo Finnigan MAT95 (HRGC/HRMS)
 • 2 ks kapalinový chromatograf (HPLC) Waters 2695 Aliance s DAD a FLD detektory (postkolonová derivatizace kobra cell pro stanovení aflatoxinů)
 • 1 ks kapalinový chromatograf (HPLC) Agilent 1100 s DAD a FLD detektory (postkolonová derivatizace Pickering Laboratories)
 • 1 ks kapalinový chromatograf (HPLC) Dionex s DAD a MS detektory (Finnigan jednoduchý kvadrupól)
 • 1 ks kapalinový chromatograf (HPLC) Agilent  s MS/MS detektorem AB Sciex 2000 (trojitý kvadrupól)
 • 1 ks kapalinový chromatograf (HPLC) Dionex  s MS/MS detektorem AB Sciex 5500 Q-trap (trojitý kvadrupól)
 • 1 ks kapalinový chromatograf (HPLC) Agilent s MS/MS detektorem Agilent (iontová past)
 • 1 ks autosampler a scaner s příslušenstvím CAMAG pro tenkovrstevnou chromatografii (HPTLC)
 •  3 ks GPC a SPE (Gilson)

Spektrální metody – analýzy chemických prvků

 

 • 1 ks plamenová AAS Varian AA600
 • 1 ks AAS Varian s generací hydridů
 • 1 ks AAS Varian s grafitovou kyvetou
 • 2 ks AMA-254 pro stanovení rtuti ALTEC
 • 1 ks optické ICP (ICP-OES) Varian
 • 1 ks ICP s hmotnostním detektorem (ICP-MS) Varian

Chemie potravin,  krmiv a vod

 

 • Přístroje pro stanovení nutričních hodnot – Foss Tecator, Buchi (KjelFlex 2200, Fibretec M, Fiebretec E, Soxtec), sušárny Binder, muflové pece Heraus
 • Kryoskop (stanovení teploty mrznutí mléka)
 • Metrohm Titrino 702 Titrando 808, pH metr 713 a konduktometr
 • Polarimetr
 • Refraktometr
 • Spektrofotometr CECIL 9000, CECIL 7400
 • Izotachoforéza
 • ELISA
 • CHARM II. (radioimunoanalýza, screeningové stanovení veterinárních léčiv)

Biochemie

 • VETTEST („suchá chemie“) pro stanovení základních parametrů v krevním séru
 • Spektrofotometry

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2012 Státní veterinární ústav Praha