NRL

NRL pro pesticidy a PCB

Reference pro analýzy pesticidů v živočišných matricích a matricích s vysokým obsahem tuku.

Charakteristika hlavní činnosti  NRL:  

NRL zajišťuje činnosti ve smyslu 882/2004, spolupracuje s EURL (CVUA Freiburg, Německo) pro pesticidy v živočišných matricích a matricích s vysokým obsahem tuku, řídí úřední laboratoře, spoluorganizuje a účastní se PT, provádí rutinní analýzy pesticidů.

NRL pro kontaminující látky z výroby

NRL pro kontaminující látky z výroby. 

Reference pro analýzy procesních kontaminantů – PAH, akrylamid  a další.

Charakteristika hlavní činnosti  NRL:  

NRL zajišťuje činnosti ve smyslu 882/2004, spolupracuje s EURL (DTU Kodaň), řídí úřední laboratoře, spoluorganizuje a účastní se PT, provádí rutinní analýzy PAH.
 
Rozsah analýz: 15+1 EU PAH, PAH4 dle Nařízení Komise (ES) č. 1881/06 (NK platí od 1.9.2014), US EPA PAH, akrylamid.

NRL pro halogenované perzistentní organické znečišťující látky v krmivech a potravinách 

NRL zajišťuje činnosti ve smyslu 882/2004, spolupracuje s EURL (CVUA Freiburg,Německo) pro halogenované perzistentní organické znečišťující látky, řídí úřední laboratoře, spoluorganizuje a účastní se PT, provádí rutinní analýzy dioxinů, furanů, dioxin-like PCB, non-dioxin-like PCB, BFR, PFAS, CPs.
 

Přístrojové, technické vybavení a používané metody:

 • HRGC-HRMS Thermo Finnigan MAT95
 • GC-MS/MS Agilent 7000B (trojitý kvadrupól)
 • 2x GC-MS Agilent
 • 4x GC-FID
 • 3x GC-ECD
 • 2x GC-NPD
 • 3x LC-MS/MS AB Sciex 5500, 4500 a 2000 (trojitý kvadrupól)
 • 3x HPLC-FLD (derivatizace Pickering)
 • 3x HPLC-DAD
 • HPLC-RID
 • GPC
 

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2012 Státní veterinární ústav Praha