NRL

Národní referenční laboratoř pro pesticidy a PCB

Reference pro analýzy pesticidů v živočišných matricích a matricích s vysokým obsahem tuku.

Charakteristika hlavní činnosti  NRL:  

NRL zajišťuje činnosti ve smyslu 882/2004, spolupracuje s EURL (CVUA Německo) pro pesticidy v živočišných matricích a matricích s vysokým obsahem tuku, řídí úřední laboratoře, spoluorganizuje a účastní se PT, provádí rutinní analýzy pesticidů, PCB (včetně dioxin-like kongenerů), dioxinů a furanů.

Přístrojové, technické vybavení a používané metody:

 • HRGC-HRMS Thermo Finnigan MAT95
 • GC-MS/MS Agilent 7000B (trojitý kvadrupól)
 • 2x GC-MS Agilent
 • 4x GC-FID
 • 3x GC-ECD
 • 2x GC-NPD
 • 2x LC-MS/MS AB Sciex 5500 a 2000 (trojitý kvadrupól)
 • HPLC-MS/MS Agilent (iontová past)
 • HPLC-MS
 • 3x HPLC-FLD (derivatizace Pickering)
 • 3x HPLC-DAD
 • HPLC-RID
 • GPC

NRL pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

Reference pro analýzy PAH v potravinách a krmivech.

Charakteristika hlavní činnosti  NRL:  

NRL zajišťuje činnosti ve smyslu 882/2004, spolupracuje s EURL (Institute for Reference Materials and Measurement, Joint Research Centre, Geel, Belgie), řídí úřední laboratoře, spoluorganizuje a účastní se PT, provádí rutinní analýzy PAH

Rozsah analýz: 15+1 EU PAH, PAH4 dle Nařízení Komise (ES) č. 1881/06 (NK platí od 1.9.2012), US EPA PAH

Přístrojové, technické vybavení a používané metody:

 • HRGC-HRMS Thermo Finnigan MAT95
 • GC-MS/MS Agilent 7000B (trojitý kvadrupól)
 • 2x GC-MS Agilent
 • 4x GC-FID
 • 3x GC-ECD
 • 2x GC-NPD
 • 2x LC-MS/MS AB Sciex 5500 a 2000 (trojitý kvadrupól)
 • HPLC-MS/MS Agilent (iontová past)
 • HPLC-MS
 • 3x HPLC-FLD (derivatizace Pickering)
 • 3x HPLC-DAD
 • HPLC-RID
 • GPC

NRL pro dioxiny a PCB v potravinách a krmivech

NRL pro perzistentní organické sloučeniny (POPs)


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

© 2012 Státní veterinární ústav Praha