Analýzy vod

Vychází zejména z legislativy Ministerstva zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví - vyhláška 252/04 Sb. a Směrnice Rady 98/83/EC a dalších předpisů a norem.

Seznam základních parametrů (analytů):

Analýzy v rozsahu výše uvedených předpisů.

Analýzy pitné vody.
Analýzy vod potravinářských a exportních závodů.
Analýzy povrchových vod.
Řešení úhynů ryb.

 • Alkalita
 • Amonné ionty (amoniakální dusík)
 • Amoniak volný
 • Antimon
 • Arsen
 • Barva
 • Baryum
 • Berylium
 • Benzen
 • Benzo-a-pyren
 • Polycyklické aromatické uhlovodíky
 • Berylium
 • Bor
 • Dusičnany (dusičnanový dusík)
 • Dusitany (dusitanový dusík)
 • Draslík
 • Fenoly jednosytné
 • Fosforečnany, fosfor
 • Hliník
 • Hořčík
 • Chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSK-Mn)
 • Chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSK-Cr)
 • Chlor volný a celkový
 • Chloridy
 • Chrom
 • Chuť
 • Cín
 • Kadmium
 • Kobalt
 • Křemík
 • Konduktivita (vodivost)
 • Kyanidy celkové
 • Látky rozpuštěné
 • Látky nerozpuštěné
 • Lithium
 • Mangan
 • Molybden
 • Měď
 • Nikl
 • Olovo
 • Pach
 • Palladium
 • Pesticidy
 • pH
 • Ropné látky
 • Rtuť
 • Saponáty
 • Stroncium
 • Selen
 • Sírany
 • Sodík
 • Stříbro
 • Sulfan
 • Tenzidy
 • Trihalogenmethany, chloroform
 • Těkavé halogenované uhlovodíky
 • Titan
 • Thalium
 • Vápník
 • Vanad
 • Vápník a hořčík (tvrdost)
 • Zákal
 • Zinek
 • Železo


A mnoho dalších analýz, které potřebujete. Informujte se.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

© 2012 Státní veterinární ústav Praha