Koprologické vyšetření

K tomuto kvalitativnímu vyšetření se rutinně používá koncentrační, flotačně-centrifugační metoda (flotace), která slouží k průkazu přítomnosti oocyst, cyst, vajíček a larev endoparazitů v trusu. V některých případech je flotace doplněna o další diagnostické metody (např. nativního preparátu, larvoskopie a sedimentace), které je laboratoř schopna zajistit po dohodě se zákazníkem, v závislosti na druhu zvířete nebo klinických příznacích. Často využívaná je též metoda kvantitativního stanovení parazitárních zárodků tzn. počet oocyst (OPG), vajíček (EPG), larev (LPG) nebo cyst (CPG) v jednom gramu trusu pomocí MC Masterovy počítací komůrky.

 

Odebraný vzorek exkrementů pro koprologické vyšetření je vhodné zaslat v čisté a nepropustné označené odběrové nádobě (např. zkumavka, zip sáček) společně s vyplněnou žádankou. Nedoporučujeme zasílat ve skleněných nádobách.

Popis

Odběr čerstvých exkrementů (cca 25 bobků) pro vyšetření (flotace, larvoskopie a sedimentace) doporučujeme získat optimálně sběrem ze 2-3 dnů. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.

Parazitologie

Ing. Ondřej Máca, Ph.D.
770 119 013
ondrej.maca@svupraha.cz

Parazitologie - výsledky vyšetření

251 031 286
770 118 911
parazitologie@svupraha.cz
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím