Západonilská horečka

Západonilská horečka je virové onemocnění které postihuje koně, člověka a jiné savce a ptáky.

Popis

Původcem onemocnění je flavivirus, který je přenášen komáry a ptáky.