Aviární influenza

Virové onemocnění ptáků. Klinické projevy závisí na druhu, věku zvířete, vlastnostech kmene viru, který je zdrojem nákazy a na
faktorech prostředí. Vysoce patogenní infekce u vnímavých ptáků se projevuje od náhlého úhynu bez klinických příznaků po projevy různých příznaků jako jsou respirační příznaky:výtok z nosu a očí, kašel, ztížené dýchání, otok nosních dutin a hlavy, apatie, nechuť k jídlu a pití, bledá sliznice, hřebínku a laloku, nervové příznaky a průjem. U nosnic snížená snáška.

Popis

Nákaza Protilátky / antigen Materiál k vyšetření Metoda Cena (kč)

Aviární influenza

protilátky

 sérum

ELISA 110
 

protilátky

 sérum

HIT

150
 

NK

orgány - plíce, ledviny, střeva, slezina, játra, srdce, mozek, kloakální a tracheální výtěr, trus

RT-PCR

1000

 

Výsledky a informace virologie a sérologie

251 031 704
251 031 302
ester.kucerova@svupraha.cz
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím