Nakažlivé zmetání klisen/Taylorella equigenitalis (IMK/CEM)

Nakažlivé zmetání klisen/infekční metritida klisen je způsobená bakterií Taylorella equigenitalis.

Průkaz původce se provádí kultivačním vyšetřením s konfirmací metodou MALDI-TOF a PCR nebo přímo metodou PCR.

Odběrové tampóny musí být dodány do laboratoře nejpozději do 48 hodin po odběru!!!

Popis

Infekční metritida klisen (CEM - Contagious equine metritis) je přenosné onemocnění, charakteristické hlenovitě hnisavým až hnisavým zánětem dělohy, krčku děložního a pochvy probíhající bez celkových klinických příznaků. Onemocnění se projevuje několik dní po připuštění, nejčastěji za 1 až 2 týdny. Na průběh této infekce může upozornit také výskyt prodloužené říje a nezabřezávání. U klisen může docházet k rané embryonální odúmrti plodu. U infikovaných hřebců nebyly pozorovány klinické příznaky onemocnění pohlavních orgánů. Také klisny mohou být nosiči této infekce bez klinických příznaků onemocnění.

 

Odběr dle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019

1. Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu

Pro vyšetření klisen na nakažlivou metrididu koní se odebírají dva samostatné vzorky (stěry). Jeden se odebírá ze sliznice fossa clitoralis a druhý ze sinus clitoralis. Vzorky musí být odebrány dvakrát po sobě v intervalu nejméně sedmi dnů.

Pro vyšetření hřebců se odebírají tři samostatné vzorky - stěry musí být odebrány hřebci ze sliznice předkožky, močové trubice a fossa glandis. Odebírají se tři vzorky – stěry a kultivují se jako tři vzorky. Vzorky musí být odebrány dvakrát po sobě v intervalu nejméně sedmi dnů.

EpE200 - Dárcovští hřebci ve střediscích pro odběr spermatu v souladu s přílohou č. 9 kap. B bod 5) a 6) vyhlášky č. 380/2003 Sb. a s přílohou prováděcího nařízení komise (EU) č. 846/2014

EpE201 - Klisny 2x v intervalu 14 dnů poprvé zařazené do plemenitby nebo klisny jalové z předchozí sezóny a klisny po roční reprodukční pauze. Vyšetření se provádí ze vzorku stěru a výtěru odebraných z predilekčních míst sliznice dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpE202 - Klisny zapuštěné dodatečně zjištěnými pozitivními hřebci 2x v intervalu 14 dnů. Vyšetření se provádí ze vzorku stěru a výtěru odebraných z predilekčních míst sliznice dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpE210 - Klisny po zmetání 2x v intervalu 14 dnů. První odběr se provede bezprostředně po zmetání, nejpozději však do 10 dnů od zmetání. Vyšetření se provádí ze vzorku stěru a výtěru odebraných z predilekčních míst sliznice dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpE220 - Při podezření z nákazy nebo nakažení se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka je neznámá. Rozsah vyšetření stanoví KVS SVS.

 

2. Povinný úkon hrazený chovatelem zvířat

ExE210

a) Klisny původně při laboratorním vyšetření negativní, zapuštěné negativním hřebcem, které měly fyziologický průběh gravidity, neměly poporodní komplikace svědčící pro tuto nákazu, musí být klinicky vyšetřeny a v případě negativního výsledku tohoto vyšetření mohou být bez předchozího laboratorního vyšetření zapuštěny, v ostatních případech (změny při klinickém vyšetření) 1x před prvním zapuštěním v sezóně;

b) Plemenní hřebci v přirozené plemenitbě před zahájením připouštěcí sezóny;

c) Plemenní hřebci v připouštěcí sezóně před změnou chovatele (hospodářství).

Bakteriologie

MVDr. Ilona Parmová
770 118 908
ilona.parmova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Eva Patrasová
770 147 408
eva.patrasova@svupraha.cz

Časté dotazy

Jaký odběrový materiál mohu použít?

Výtěry pro vyšetření kultivační metodou musí být uchovávány v médiu s aktivním uhlím (Amies). Odběrové tampóny lze objednat v SVÚ Praha (12 Kč/ks).

Výtěry pro přímé vyšetření metodou PCR nesmí být uchovávány v médiu s aktivním uhlí (Amies).

Odběrové tampóny musí být dodány do laboratoře nejpozději do 48 hodin po odběru!!!

Jak dlouho vyšetření trvá?

Vyšetření kultivační metodou trvá minimálně 7 dní.