NRL pro pesticidy a PCB

28. 2. 2019

Národní referenční laboratoř pro pesticidy a PCB

Reference pro analýzy pesticidů v živočišných matricích a matricích s vysokým obsahem tuku.

NRL zajišťuje činnosti ve smyslu 882/2004, spolupracuje s EURL (CVUA Freiburg, Německo) pro pesticidy v živočišných matricích a matricích s vysokým obsahem tuku, řídí úřední laboratoře, spoluorganizuje a účastní se PT, provádí rutinní analýzy pesticidů.

Chemie

Ing. Jan Rosmus
773 660 227
jan.rosmus@svupraha.cz