3R v SVÚ Praha

Provádění biologických pokusů na laboratorních zvířatech bylo po mnoho desetiletí součástí laboratorní diagnostiky infekčních nemocí zvířat i lidí. Jinak tomu nebylo ani v našem ústavu. Původní zvířetník SVÚ Praha, vybudovaný před 50 lety, byl koncem 90. let rekonstruován a následně akreditován. Tehdejší zařízení zahrnovalo chovnou a pokusnou část. Část určená pro chov byla již v minulosti zrušena, v poslední době došlo také ke snížení počtu schválených druhů zvířat i jednotlivých schválených pokusů. Jediným cílem biologických pokusů v SVÚ Praha je diagnostika infekčních onemocnění. V souladu s uplatňováním pravidla 3R (replacement, reduction, refinement) se nám podařilo redukovat a nahradit některé biologické pokusy. Díky zavádění molekulárních metod jsme postupně minimalizovali počet pokusů a tím i celkový počet jedinců v pokusech. Počet zvířat v jednotlivých pokusech je snížen na minimum tak, aby bylo možné vyhodnotit výsledek pokusu. Přes veškeré pokroky v diagnostice infekčních nemocí není dosud možné poslední dva schválené biologické pokusy nahradit adekvátními diagnostickými metodami.