Nové laboratoře pro odd. chemie

27. 1. 2022

Od podzimu 2021 u nás probíhala nejrozsáhlejší rekonstrukce za posledních 10 let, a to na oddělení chemie, kdy byly kompletně rekonstruovány tři laboratoře pro přípravu a analýzy potravin a krmiv, kvůli speciálním digestořím došlo i k bourání stropů. V prosinci proběhla úspěšná kolaudace celého nového prostoru. Laboratoře byly nově vybaveny moderní laboratorní technologií a osazeny speciálními digestořemi s centrální vzduchotechnickou jednotkou umístěnou v půdním prostoru.

Fotogalerie