Bakteriologický profil - kopie

Diagnostika bakteriálních původců onemocnění zvířat v sobě zahrnuje celé spektrum postupů, aby v co největší míře zohledňovaly rozdílné typy biologického materiálu a druh živočicha (zvířete), ze kterého vyšetřovaný vzorek pochází.

 

Nedílnou součástí těchto postupů jsou také vysoce specifické metody identifikace původců onemocnění založené na kombinaci hmotnostně spektrometrických analýz (MALDI-TOF) a molekulárně genetické diagnostiky (PCR), včetně sekvenace částí mikrobiálního genomu.

KONTAKT

MVDr. Tomáš Černý
770 118 912
tomas.cerny@svupraha.cz

Popis

V následujícím textu bychom Vám rádi přiblížili nejčastější typy vyšetřovaného biologického materiálu se způsoby jejich odběru:

 

➢ Uhynulé/utracené zvíře – nekropsie (s odběrem vzorků) bude provedena na oddělení patologie SVÚ Praha.

➢ Uhynulé/utracené zvíře, nekropsie provedená v terénu, asanačním podniku – k vyšetření zasílejte řádně zabalené části tkání o objemu 5-10 cm3 z rozhraní zdravé a nemocné části.

➢ Stěry z orgánů při terénní nekropsii - k vyšetření zasílejte stěry v transportním médiu s aktivním uhlím (AMIES).

➢ Stěry z tělních otvorů (ucho, nos, krk, oko, rektum, kloaka, močopohlavní aparát) - k vyšetření zasílejte stěry v transportním médiu s aktivním uhlím (AMIES).

Kožní seškrab

➢ Stěry z paznehtů, spěnek a kopyt - k vyšetření zasílejte stěry v transportním médiu s aktivním uhlím (AMIES). Je nezbytné vždy dodržet anaerobní podmínky.

➢ Obsah zaživadel (trus, bachorová tekutina) - k vyšetření zasílejte vzorky ve sterilních zkumavkách nebo širokohrdlých vzorkovnicích. Je nezbytné dodržet anaerobní podmínky (např. naplněním zkumavky po okraj).

➢ Tělní tekutiny (moč, mléko, sputum, sperma) - k vyšetření zasílejte vzorky ve sterilních zkumavkách nebo širokohrdlých vzorkovnicích.

➢ Aspirované tělní tekutiny (mozkomíšní mok, synoviální tekutina, krev, lymfa, kostní dřeň, patologický obsah břišní a hrudní, výplach pohlavních orgánů, výplach dýchacích cest, hnis atd.) - k vyšetření zasílejte odběrový set, se kterým byl proveden odběr tekutiny (zaslepená injekční stříkačka, vakuový systém, kanyla atd.). Je nezbytné vždy dodržet anaerobní podmínky

Bakteriologie

MVDr. Kateřina Kučerová
770 118 907
katerina.kucerova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Eva Patrasová
770 147 408
eva.patrasova@svupraha.cz

Bakteriologie

MVDr. Ilona Parmová
770 118 908
ilona.parmova@svupraha.cz
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím